De ideale jacht fret

 

Tijdens de bijeenkomst van fretteurs  in september 2011 in Vlijmen is er gesproken over de  grootte en het gewicht van de ideale fretteer fret. Bij de aanwezigen gaat de  voorkeur uit naar het moertje om mee te fretteren. Rammen kunnen echter ook goed gebruikt  worden.  Maar boven alles geldt dat de fret dient te jagen (het konijn moet uit het hol gejaagd worden) Wanneer de fret het hol uitkomt moet ze zich gemakkelijk laten pakken. Niet of maar zelden vastzitten. En zo zijn er nog wel meer eigenschappen te bedenken waar een goede jachtfret over dient te beschikken.

Bij de aanwezige fretteurs gaat de voorkeur uit naar een fretje dat uit een jachtlijn komt en waar al generatie fretten mee gefretteerd is.  Dat fretje zou zo’n 400 gram moeten wegen. Echter er kleeft aan dit gewicht een nadeel. Zo varieert het gewicht van een volwassen fret door het jaar heen. Daarnaast zal de ene fret zwaarder gevoerd worden dan de andere en zal een kleine fret een groot gewicht kunnen hebben en omgekeerd.

Daarom dient er naast het gewicht ook een andere maatstaf te worden gebruikt voor het bepalen van de ideale grootte.

Mijn voorkeur gaat er naar uit om bij de volwassen fret de romplengte te bepalen. Hierbij wordt de fret aan de rugzijde opgemeten en wel van de voorzijde van de schouderbladen tot de aanzet van de staart. Je houd de fret in verticale stand bij de voorpoten vast, je trekt aan de staart zodat je een rechte rug krijgt . Dat opmeten kan gemakkelijk met een rolmaat. Het lipje van de rolmaat leg je voor de schouderbladen.

Op basis van de zodoende verkregen romplengte kun je de moertjes vervolgens in vier groepen verdelen.

1 Zeer kleine fretten : Een romplengte < 20 cm   (Deze fretten worden eigenlijk te licht om mee te fretteren.  Ze zijn meestal niet in staat om in het hol voldoende weerstand te bieden.)

2 Kleine fretten: Een romplengte van 20 tot 24 cm  ( Volgens mij, als je naar de grootte en het daarmee verband houdende gewicht kijkt, de ideale fretteer fret )

3 Middelgrote fretten: Een romplengte van 24 tot 28 cm

4 Grote fretten: Een romplengte >28 cm. (Deze fretten zijn het konijn gemakkelijk de baas en de kans is groot dat ze regelmatig vast komen te zitten)

Volgens deze indeling zou het betekenen dat door fretteurs meer de nadruk wordt gelegd op het fokken van kleine fretten.

Voor de rammen heb ik geen indeling gemaakt omdat ik er van uit ga dat deze in principe gebruikt worden voor de fokkerij. Grote Rammen kunnen kleine nakomelingen geven terwijl het omgekeerde even goed mogelijk is.

 

Geschreven door: Erik van Heumen, Vlijmen.

 

Opmerking (rudy) : zelf fretteer ik veel met rammen en frunzen, deze zijn wat sterker en houden het wat langer vol en kunnen zich beter verweren tegen bunzing, marter en grote ratten. Ook prefereer ik de   kleine en middel grote fretten, om dezelfde redenen.