kenmerken van het konijn

 

Uiterlijke kenmerken

Lijkt wat op de haas maar is met ca. 42 cm. lengte een stuk kleiner. Het gewicht bedraagt ongeveer 1,5 kilo. De achterpoten zijn vrij kort en de kleur nogal egaal. Meestal grijs bruin, maar er komen veel kleurafwijkingen voor. Karakteristiek is de roodbruine kleur in de nek. Er is weinig verschil tussen de geslachten. De ram (bok) is meestal iets zwaarder en heeft een bredere kop dan de moer.

Bij gevaar klopt het dier met de achterpoten op de grond. In nood maakt het een schreiend geluid.
Voortplanting
Tussen begin maart en begin oktober worden de jonge konijnen geboren. Dat gebeurt na een draagtijd van zo'n 4 weken. De vier tot vijf worpen die per jaar geboren worden, bestaan uit 4 tot 7 jongen. Zij zijn geslachtsrijp op een leeftijd van ongeveer vier maanden. De jongen uit de eerste nesten krijgen dan ook in dat jaar zelf reeds jongen.
konijnen worden onbehaard , blind en doof geboren. Daarom komen zij in een hol ter wereld. Dat is meestal een gang van een 80 cm. die door de moer gegraven wordt.

Konijnen zijn polygaam. Als zij in een kolonie leven is het vooral de ram die aan de top staat, die voor het nageslacht zorgt.

 biotoop en voedsel

Hoewel het konijn een voorkeur heeft voor zandgrond, stelt het weinig eisen aan zijn leefomgeving. Als het door omstandigheden, bijv. zware kleigrond of bebouwde kom, niet mogelijk is om een hol te graven neemt het ook genoegen met een andere schuilgelegenheid. Een hoop stro of hout of wat lang gras is al voldoende.
Op zandgrond komen soms grote kolonies voor. Die leven dan in een uitgebreid gangenstelsel. In de kolonie is er een ingewikkelde rangorde die zelfs letterlijk de plaats in de holen bepaalt.
 

Predatoren en ziekten

Het konijn heeft veel natuurlijke vijanden. Veel jonge konijnen komen terecht in de maag van kat, zilvermeeuw, vos, bunzing en hermelijn. Ook roofvogels als havik en slechtvalk kunnen wel eens een konijn slaan. Ook het verkeer maakt veel slachtoffers.

De twee ziekten die verreweg de meeste slachtoffers maken zijn myxomatose en Viraal Haemorhagisch Syndroom (VHS). Het zijn beiden virusziekten.

Myxomatose komt in ons land voor sinds het midden van de vorige eeuw. Het virus veroorzaakt ontstekingen aan de kop en de geslachtsdelen. Het is gewoonlijk dodelijk voor meer dan de helft van de populatie.

VHS komt hier voor sinds het eind van de vorige eeuw. Het veroorzaakt inwendige bloedingen die een plotselinge dood tot gevolg hebben. Soms worden ogenschijnlijk gezonde dieren dood aangetroffen met het eten nog in hun bek.