vergunning

Voor het fretteren heeft men geen jachtakte nodig, indien men alleen maar met fret en buidels fretteerd.
Ook hoeft men niet te voldoen aan 40 hectare grond. en een vergunning bestaat eigenlijk ook niet
Wil men gaan fretteren met geweer, dan moet moet men  in bezit zijn van een geldige jachtakte, voldoen aan de 40 hectare regel, maar hier gaan we niet verder op in, omdat meer dan gemiddeld fretteren gebeurd, met buidels.
Wat je wel nodig hebt om te mogen fretteren is een formulier Toestemming grondgebruiker   dit wordt door  fretteurs vaak vergunning genoemd
 
 
dit formulier is hier te downloaden Doorgeven-toestemming-van-de-grondgebruiker.doc
 
Dit formulier in laten vullen door de grondgebruiker en, laten ondertekennen, vergeet dit laatste niet, want dan is je vergunning niet geldig.
toestemming grondgebruiker mag in nederland maximaal 1 jaar geldig zijn.(voor fretteurs)
konijnen zijn buiten de normale jachtperiode bejaagbaar indien er schade is of te verwachten belangrijke schade kan optreden aan de gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren en zijn daarom landelijk vrijgesteld (art 65 FF-wet) door de minister van LNV zie bijlage 1 beheer en schadebestrijding diersoorten 

Het konijn is ook landelijk vrijgesteld en mag dus ook het gehele jaar door gedood worden bij schade of te verwachte schade in het kader van beheer en schadebestrijding

Het is verboden te jagen op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaartsdag

Een stukje over de de wet :

Art. 5 van het Besluit Beheer en Schadebestrjding -BBS- zijn fretten en buidels aangewezen middelen waarmee dieren mogen worden gevangen en gedood.

In de bijlage 1, als bedoeld in art. 2 van het BBS is het konijn op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Met een grondgebruikersverklaring art. 65, lid 6 mag je konijnen vangen en doden. Deze mag je niet levend vervoeren. Op eigen grond heb je uiteraard geen grondgebruikersverklaring nodig. Zolang als je geen geweer gebruikt heb je geen 40 ha nodig. De term fretteren is in de volksmond ingeslopen. Was ook al onder de vervallen Jachtwet gebruikelijk.

De plaatseljke jachthouder kan niets ondernemen tegen de afgifte van een dergelijke grondgebruikersverklaring. Zie art. 65, lid 7. Hij heeft daar ook geen zeggenschap over.

 

Het is wel verstandig om met te jachthouder te overleggen ( als er een jacht zit op de grond), zo krijg je geen verstoort contact, want de jachthouder ziet dit als "inbreken" op zijn jacht, en wie weet misschien nodigt deze je wel eens een keer uit om mee te gaan. 

 

 
laat ook eens een berichtje achter op het  Gastenboek